E!Studio 藝鏡到底

E!Studio 藝鏡到底
升級 VIP 享受更優質追劇體驗

E!Studio 藝鏡到底

綜藝已完結 / 共 45 集

播放資訊

此戲劇因授權到期,已下架

參與演員

  • 瑪麗
  • 鄭偉柏

劇情簡介

《E!Studio 藝鏡到底|第26集》新劇《墜愛》描述月老與凡人的禁忌之戀,聊起劇中動作場景,宋柏緯、古斌紛紛說為戲吃足了苦頭!